X

電視

電台

熱門

天氣報告
香港天氣
天氣 Weather
29°C
73%
2
大致多雲,有幾陣驟雨。明早局部地區有雷暴,日間短暫時間有陽光。氣溫介乎26至31度。吹和緩至清勁偏東風,初時離岸及高地間中吹強風。
展望: 星期六有幾陣驟雨,日間短暫時間有陽光。下週初漸轉天晴。
香港天文台於2022 年 09 月 29 日 16 時 15 分 發出之天氣報告
九日天氣預測
香港天文台於2022 年 09 月 29 日 11 時 30 分 發出之天氣報告
30/9 星期五
大致多雲,有幾陣驟雨。下午短暫時間有陽光。
26 - 30ºC
75 - 95 %
1/10 星期六
大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。
27 - 31ºC
75 - 95 %
2/10 星期日
部分時間有陽光,有幾陣驟雨。
27 - 31ºC
75 - 95 %
3/10 星期一
部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。日間炎熱。
27 - 32ºC
65 - 90 %
4/10 星期二
天晴。日間酷熱。
27 - 33ºC
65 - 90 %
5/10 星期三
大致天晴。日間炎熱。稍後漸轉多雲及有一兩陣驟雨。
28 - 32ºC
65 - 90 %
6/10 星期四
部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。
27 - 31ºC
65 - 85 %
7/10 星期五
部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。
27 - 31ºC
60 - 85 %
8/10 星期六
部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。
26 - 30ºC
60 - 85 %
香港分區天氣
香港天文台於2022 年 09 月 29 日 16 時 02 分 發出之天氣報告
天文台
29ºC
京士柏
28ºC
黃竹坑
29ºC
打鼓嶺
31ºC
流浮山
30ºC
大埔
29ºC
沙田
29ºC
屯門
29ºC
將軍澳
28ºC
西貢
29ºC
長洲
26ºC
赤鱲角
30ºC
青衣
30ºC
石崗
30ºC
荃灣可觀
28ºC
香港公園
28ºC
筲箕灣
28ºC
九龍城
29ºC
跑馬地
29ºC
黃大仙
29ºC
赤柱
28ºC
觀塘
28ºC
深水埗
30ºC
荃灣城門谷
28ºC
啟德跑道公園
29ºC
元朗公園
31ºC
大美督
29ºC

*天氣資料來源:香港天文台

  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站