X

電視

電台

熱門

天氣報告
香港天氣
天氣 Weather: 微雨 Light Rain
12°C
73%
3
天氣寒冷。大致多雲,初時有幾陣雨。吹和緩至清勁北至東北風。
展望: 明早氣溫仍然較低。隨後一兩日氣溫逐步回升,天氣漸轉潮濕溫暖。
香港天文台於2024 年 03 月 02 日 12 時 45 分 發出之天氣報告
九日天氣預測
香港天文台於2024 年 03 月 02 日 11 時 30 分 發出之天氣報告
3/3 星期日
大致多雲。早晚有一兩陣微雨。
13 - 18ºC
70 - 90 %
4/3 星期一
大致多雲,有幾陣雨。稍後沿岸有薄霧。
17 - 22ºC
75 - 95 %
5/3 星期二
短暫時間有陽光,有一兩陣驟雨。早晚沿岸有薄霧。
21 - 25ºC
75 - 95 %
6/3 星期三
大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。初時沿岸有薄霧。
20 - 24ºC
70 - 95 %
7/3 星期四
大致多雲,有一兩陣雨。
17 - 21ºC
65 - 90 %
8/3 星期五
大致多雲。早晚有一兩陣微雨,日間部分時間天色明朗。
17 - 21ºC
75 - 90 %
9/3 星期六
大致多雲。稍後沿岸有薄霧。
18 - 21ºC
75 - 90 %
10/3 星期日
大致多雲。早晚沿岸有薄霧。
19 - 22ºC
70 - 90 %
11/3 星期一
大致多雲,有一兩陣雨。
19 - 23ºC
70 - 90 %
香港分區天氣
香港天文台於2024 年 03 月 02 日 13 時 02 分 發出之天氣報告
天文台
12ºC
京士柏
12ºC
黃竹坑
13ºC
打鼓嶺
11ºC
流浮山
11ºC
大埔
11ºC
沙田
11ºC
屯門
11ºC
將軍澳
12ºC
西貢
11ºC
長洲
11ºC
赤鱲角
11ºC
青衣
12ºC
石崗
11ºC
荃灣可觀
10ºC
香港公園
12ºC
筲箕灣
11ºC
九龍城
11ºC
跑馬地
13ºC
黃大仙
12ºC
赤柱
13ºC
觀塘
12ºC
深水埗
12ºC
荃灣城門谷
12ºC
啟德跑道公園
13ºC
元朗公園
11ºC
大美督
11ºC

*天氣資料來源:香港天文台

  • 網站獲奬:

  • 在新分頁開啟第五屆傳媒轉型大獎
  • 在新分頁開啟2014優秀網站選舉十大優秀網站